Od 13 wrzenia 2010r. na terenie Ambulatorium Kontrolowanego Trzewienia realizowany jest program „Pierwsza pomoc uzalenionej rodzinie”.

Program finansowany jest przez Wydzia Spraw Spoecznych Urzdu Miasta Gorzowa Wlkp.

PROGRAM PIERWSZA POMOC UZALENIONEJ RODZINIE

Program jest ofert kierowan do mieszkaców Gorzowa Wlkp.

·        zatrzymanych w stanie nietrzewoci w Ambulatorium Kontrolowanego Trzewienia,

·        naduywajcych szkodliwie alkoholu, a take alkoholu i innych rodków psychoaktywnych oraz osób uzalenionych pragncych podj profesjonalne leczenie uzalenienia,

·        czonków rodzin osób uzalenionych, zdecydowanych na dokonanie zmian we wasnym yciu.

Celem programu jest:

  • zwikszenie dostpnoci do profesjonalnej pomocy osobom nietrzewym, naduywajcym alkoholu, a take alkoholu i innych rodków psychoaktywnych, uzalenionym, oraz czonkom ich rodzin,
  • przeciwdziaanie konsekwencjom naduywania i uzalenienia takim jak bezdomno, bezrobocie, dowiadczanie i stosowanie przemocy,
  • zwikszenie wiadomoci przyczyn aktualnych problemów jakich dowiadcza rodzina uzaleniona i wskazanie moliwych rozwiza.

 

Z oferty mona skorzysta codziennie w godzinach od 600 do 2300,
 ul. Walczaka 27 w Gorzowie Wlkp.

2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”