Aktualności

Od 13 września 2010r. na terenie Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia realizowany jest program „Pierwsza pomoc uzależnionej rodzinie”.

Program finansowany jest przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

PROGRAM PIERWSZA POMOC UZALEŻNIONEJ RODZINIE

Program jest ofertą kierowaną do mieszkańców Gorzowa Wlkp.

·        zatrzymanych w stanie nietrzeźwości w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia,

·        nadużywających szkodliwie alkoholu, a także alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób uzależnionych pragnących podjąć profesjonalne leczenie uzależnienia,

·        członków rodzin osób uzależnionych, zdecydowanych na dokonanie zmian we własnym życiu.

Celem programu jest:

  • zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy osobom nietrzeźwym, nadużywającym alkoholu, a także alkoholu i innych środków psychoaktywnych, uzależnionym, oraz członkom ich rodzin,
  • przeciwdziałanie konsekwencjom nadużywania i uzależnienia takim jak bezdomność, bezrobocie, doświadczanie i stosowanie przemocy,
  • zwiększenie świadomości przyczyn aktualnych problemów jakich doświadcza rodzina uzależniona i wskazanie możliwych rozwiązań.

 

Z oferty można skorzystać codziennie w godzinach od 600 do 2300,
 ul. Walczaka 27 w Gorzowie Wlkp.

2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”