Sprawozdania
Sprawozdania 2010
Sprawozdanie z dziaalnoci Stowarzyszenia za 2010 rok:

files/sprawozdanie%20roczne%202010.pdf

Bilans za 2010 rok:

files/Bilans%20%20AKT%20upr%202010.xls

CIT-8:

files/CIT%208%20-%202010.pdf

CIT-8/0:

files/cit8%200%20-2010.pdf

Informacja dodatkowa za 2010 rok:

files/Informacja_dodatkowa-2%20AKT.xls

Rachunek przepyww pieninych za 2010 rok:

files/Rach_przep2010.xls

Rachunek zyskw i strat za 2010 rok:

files/Rach_zyski_strat_w_por%C3%B3wn%202010.xls
 


2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”